Adfærd

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vi arbejdet med adfærd i forbrugerrettet lovgivning i en årrække. Til brug for regeringens forbrugerpolitiske strategi foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en omfattende gennemgang af den forbrugerettede lovgivning ud fra et adfærdsperspektiv.