Skip to the content

Adfærd

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vi arbejdet med adfærd i forbrugerrettet lovgivning i en årrække. Til brug for regeringens forbrugerpolitiske strategi foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en omfattende gennemgang af den forbrugerettede lovgivning ud fra et adfærdsperspektiv. 

På baggrund af arbejdet med den forbrugerpolitiske strategi, har Konkurrence og Forbrugerstyrelsen udarbejdet tre adfærdsprincipper for forbrugerrettet regulering. Læs mere om regeringens forbrugerpolitiske strategi

Til at hjælpe implementeringen af principperne har vi udarbejdet Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering (pdf). 

Forbrugerrettet regulering bør understøtte så simpel og handlingsanvisende forbrugerinformation som muligt.

Forbrugerrettet regulering bør understøtte, at forbrugerrettet information præsenteres på rette tidspunkt i forbrugernes beslutningsproces.

Forbrugerrettet regulering bør baseres på den bedst tilgængelige viden om forbrugeradfærd.

Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering

Find hjælp og inspiration til at implementere principperne i Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering. 

The first misconception is that it is possible to avoid influencing people’s choices

Richard Thaler, awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2017