Skip to the content

Princip 3

Forbrugerrettet regulering bør baseres på den bedst tilgængelige viden om forbrugeradfærd.

Forskere, organisationer og regeringer er i stigende grad opmærksomme på, hvordan forbrugernes adfærd bør tænkes med i designet af nye løsninger.

Når regulering tager udgangspunkt i den teori og dokumenterede viden, der findes om forbrugernes faktiske adfærd på det relevante lovområde, øges sandsynligheden for, at reguleringen virker effektivt og efter hensigten.

God regulering kræver kendskab til, hvordan reguleringen implementeres af virksomheder og forbrugere i praksis. Og ideelt, er implementeringen testet i markedet før loven færdiggøres.

Se filmen, der gennemgår princip tre:

Kilder:

Konkurrencerådets Realkreditanalyse, 2017 [korrekt kilde]

Frank, R.G. & Lamiraud, K., 2009

Til at hjælpe implementeringen af principperne har vi udarbejdet Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering (pdf). 

 

Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering

Find hjælp og inspiration til at implementere principperne i Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering. 

The first misconception is that it is possible to avoid influencing people’s choices

Richard Thaler, awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2017