Adfærd

Eksempler

Herhjemme og i udlandet er der en stigende interesse for at anvende adfærdsvidenskabelige teorier og metoder i udviklingen af ny regulering. Her er et par eksempler på, hvordan regulering og håndhævelsesstrategier har trukket på inspiration fra adfærdsvidenskaberne.

Cool-off ved kviklån

I 2017 trådte loven om 48 timers tænkepause ved optagelse af kviklån i kraft. Loven sikrer, at forbrugeren skal genbekræfte behovet for et kviklån efter 48 timer, og først derefter kan få adgang til lånet. Loven om 48 timers tænkepause blev foreslået, fordi markedet for kviklån i Danmark voksede eksplosivt, og fordi optagelsen af kviklån i flere tilfælde medførte at forbrugerne endte som dårlige betalere.

Loven er inspireret af forskning i impulsivitet. Her har studier vist, hvordan vores præferencer skifter dramatisk over kort tid, og at vi ofte skifter holdning til et køb inden for ganske kort tid.

Forbud mod drip-pricing

I perioden 2008-2012 blev der gennemført en række sektorspecifikke love, med det formål at modvirke ”drip-pricing”. Drip-pricing sker, når virksomheder annoncerer en lav pris, og så lægger uomgængelige tillægspriser på i løbet af købsforløbet, og efterlader kunden med en markant højere slutpris end den annoncerede. Det kan fx være et flybillet, hvor kunden undervejs skal vælge muligheden for fx bagage, valg af sideplads etc. oveni den annoncerede pris.

Forskning i drip-pricing viser, at forbrugerne har svært ved at abstrahere fra den indledningsvise, lave pris, og at de har sværere ved at huske totalprisen, når de udsættes for drip-pricing.