Adfærd

At tænke hurtigt og langsomt

Adfærdsforskning gennem de sidste årtier har vist os, at forbrugere ikke altid handler så rationelt, som vi tror.

Adfærdsprincipperne tager højde for forbrugerens faktiske adfærd

Formålet med de tre principper for adfærdsbaseret forbrugerregulering er at hjælpe fagpersoner, der laver forbrugerrettet regulering, med at tænke adfærdsforskning og den nye viden om system 1 og 2 ind i lovgivningen. Målet er, at fremtidig regulering i højere grad skal imødekomme det faktum, at forbrugerne ikke altid er velovervejede og logisk tænkende i deres valg, men ofte har en præference for at træffe hurtige beslutninger.

To systemer: Et hurtigt og et langsomt

Generelt kan man sige at vores hjerne opererer med to systemer, der er mere eller mindre aktive, når vi træffer valg:

  • System 2 er den bevidste og langsomt tænkende del at af vores hjerne, som er velovervejet, og kan afveje og vægte valg, vi står overfor, på en systematisk måde.
  • System 1 er den ubevidste, hurtigt tænkende, og intuitive del af vores hjerne, der hjælper os med at foretage automatiske valg baseret på især vores følelser og intuition.

Kan vi så ikke bare bruge system 2 når vi tager beslutninger?

System 2, velovervejede del af vores hjerne, har begrænset kapacitet, og der skal ikke mange ”forstyrrelser” til, før vi slår over i system 1. Vi kan dertil ikke arbejde med store mængder information på samme tid i vores arbejdshukommelse. Derfor er det vigtigt at afveje, hvornår, hvordan og hvor meget information, der præsenteres for forbrugeren i en given situation. Hvis informationsmængden er stor eller struktureret på en kompleks måde, kortsluttes beslutningsprocessen ofte og vores System 1 tager over.

Ubevidste og intuitive valg er ikke altid til gavn for forbrugeren, men omvendt har adfærdsforskningen vist os, at intuitive valg ofte er forudsigelige, og kan imødekommes ved at strukturere information på en bestemt måde.

Kilde: Daniel Kahneman: At tænke - hurtigt og langsomt (orig.titel: Thinking, fast and slow), dansk udgave 2013. ISBN 978-87-11-39671-1.