Skip to the content

At tænke hurtigt og langsomt

Adfærdsforskning gennem de sidste årtier har vist os, at forbrugere ikke altid handler så rationelt, som vi tror.

Adfærdsprincipperne tager højde for forbrugerens faktiske adfærd

Formålet med de tre principper for adfærdsbaseret forbrugerregulering er at hjælpe fagpersoner, der laver forbrugerettet regulering, med at tænke adfærdsforskning og den nye viden om system 1 og 2 ind i lovgivningen. Målet er, at fremtidig regulering i højere grad skal imødekomme det faktum, at forbrugerne ikke altid er rationelle og logisk tænkende i deres valg, men ofte har en præference for at træffe hurtige beslutninger.

To systemer: Et hurtigt og et langsomt

Generelt kan man sige at vores hjerne opererer med to systemer, der er mere eller mindre aktive, når vi træffer valg:

  • System 2 er den bevidste og langsomt tænkende del at af vores hjerne, som tænker rationelt, og kan afveje og vægte valg, vi står overfor, på en systematisk måde.
  • System 1 er den ubevidste, hurtigt tænkende, og irrationelle del af vores hjerne, der fortager automatiske valg baseret på vores følelser og intuition.
Kan vi så ikke bare bruge vores rationelle hjerne når vi tager beslutninger?

System 2, den rationelle del af vores hjerne har begrænset kapacitet. Vi kan ikke arbejde med store mængder information på samme tid i vores arbejdshukommelse. Derfor er det vigtigt at afveje, hvornår, hvordan og hvor meget information, der præsenteres for forbrugeren i en given situation. Hvis informationsmængden er stor eller struktureret på en kompleks måde, kortsluttes beslutningsprocessen ofte og vores System 1 tager over.

Ubevidste og irrationelle valg er ikke altid til gavn for forbrugeren, men omvendt har adfærdsforskningen vist os, at irrationelle valg ofte er forudsigelige, og kan imødekommes ved at strukturere information på en bestemt måde.

Kilde: Daniel Kahneman: At tænke - hurtigt og langsomt (orig.titel: Thinking, fast and slow), dansk udgave 2013. ISBN 978-87-11-39671-1.

 

Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering

Find hjælp og inspiration til at implementere principperne i Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering. 

The first misconception is that it is possible to avoid influencing people’s choices

Richard Thaler, awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2017