Skip to the content

Kan vi hjælpe?

Hvis du står overfor at skulle udarbejde forbrugerrettet lovgivning, hjælper vi dig gerne i gang. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har et adfærdsteam, der sidder klar til at svare på spørgsmål. Du kan også aftale et møde eller en opstartsworkshop med os. 

Er du kommet godt i gang, og har brug for sparring undervejs, er du også velkommen til at kontakte os.

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vi arbejdet med adfærd i forbrugerrettet lovgivning i en årrække. Styrelsen har foretaget en omfattende gennemgang af den forbrugerettede lovgivning ud fra et adfærdsperspektiv. På baggrund af dette arbejde har styrelsen udarbejdet tre principper for adfærdsbaseret forbrugerrettet regulering, som kan en fælles ramme for forbrugerpolitikken og sikre ”best practice” for udformningen af forbrugerlovgivningen.

Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering

Find hjælp og inspiration til at implementere principperne i Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering. 

The first misconception is that it is possible to avoid influencing people’s choices

Richard Thaler, awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2017