Skip to the content

Princip 2

Forbrugerrettet regulering bør understøtte, at forbrugerrettet information præsenteres på rette tidspunkt i forbrugernes beslutningsproces.

Forbrugerrettet regulering bør understøtte, at forbrugerettet information præsenteres på det præcis rette tidspunkt i forbrugerens beslutningsproces. Ellers får informationen kun begrænset effekt, idet den potentielt skaber såkaldt ”information overload” og i stedet sorteres helt fra.

Feedback

Nogle forbrugsbeslutninger påvirker os over tid. Det kan fx være, når vi indgår abonnementer eller optager lån. Her er det afgørende, at forbrugeren modtager relevant feedback om fx om forbrug og prisudvikling.

Se filmen, der gennemgår princip to:

Kilder:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Eksperiment med handelsbetingelser

Jeannet H. van Houwelingen and W. Fred van Raaij, Journal of Consumer Research, Vol. 16, No. 1 (Jun., 1989), pp. 98-105.

Til at hjælpe implementeringen af principperne har vi udarbejdet Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering (pdf). 

Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering

Find hjælp og inspiration til at implementere principperne i Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering. 

The first misconception is that it is possible to avoid influencing people’s choices

Richard Thaler, awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2017