De tre principper

Princip 1

Forbrugerrettet regulering bør understøtte så simpel og handlingsanvisende forbrugerinformation som muligt.

Forbrugerrettet regulering vil ofte pålægge virksomheder informationsforpligtelser overfor forbrugerne. Formålet er at understøtte forbrugerne i at træffe beslutninger på et velinformeret grundlag.

Men for megen information får meget nemt den modsatte effekt; nemlig at forbrugeren helt afstår fra at læse og bruge informationen. Derfor er det afgørende, at forbrugerne får præcis, handlingsanvisende og simpel information, hvis informationen skal indgå i deres beslutningsgrundlag.

Se filmen, der gennemgår princip 1:

Kilder:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Fem-tal-først eksperiment 

Kallbekken, S., Sælen, H., & Hermansen, E. T. (2013). Bridging the energy efficiency gap: A field experiment on lifetime energy costs and household appliances. Journal of Consumer Policy, 36(1), 1–16.

Til at hjælpe implementeringen af principperne har vi udarbejdet en procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering. 

Hent Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering (pdf)