Om hjemmesiden

Gennemgang af forbrugerrettet lovgivning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en omfattende gennemgang af den forbrugerrettede lovgivning. Erfaringerne fra lovgennemgangen er sammenfattet i det, der nu er blevet til principper for adfærdsbaseret forbrugerregulering.

Tilgangen tager udgangspunkt i konkret viden om forbrugernes faktiske adfærd, og hvordan regler og krav påvirker både virksomheder og forbrugere i en digital virkelighed. De tre principper for adfærdsbaseret forbrugerregulering skal være en del af en ny, fælles måde at tænke forbrugerbeskyttelse på tværs af de ansvarlige ministerier.

Principperne understøtter reguleringens formål

Principperne skal understøtte, at teori og dokumenteret viden om forbrugernes faktiske adfærd anvendes ved udformningen af forbrugerrettet regulering. Dermed kan reguleringen leve op til formålet og samtidig understøtte forbrugerne i at træffe aktive valg uden at pålægge virksomhederne unødige byrder. Den adfærdsvidenskabelige tilgang skal derudover styrke fokus på, hvordan reguleringen faktisk implementeres og virker i praksis.

Aktive forbrugere skaber velfungerende markeder

Principperne skal bidrage til et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, der understøtter forbrugerne i at træffe aktive og velinformerede valg, som opfylder deres egne behov. Når forbrugerne er aktive på markederne, presser de virksomhederne til at levere bedre priser og produkter til gavn for forbrugerne selv og konkurrence, vækst og innovation.